Geld lenen kost geld
Het doorlopend krediet, ook wel DK genoemd, is de meest flexibele leenvorm en werkt als volgt: U spreekt met de bank een maximum bedrag af waarover u vrij de beschikking krijgt. Alleen over het opgenomen bedrag betaalt u rente. U mag boetevrij opnemen tot uw kredietlimiet, maar ook weer boetevrij aflossen. Wat uw kredietlimiet is, kunt u hier snel berekenen:

Burgerlijke staat  
Netto maandinkomen
Woonsituatie